Om oss

Vertical Garden är ett grossistföretag som designar, tillverkar och säljer produkter för offentlig miljö, hem och trädgård.

•    Vår idé bygger på, att skapa gröna rum inom- och utomhus.
•    Vi tillverkar och handlar våra produkter i samarbete med företag som inom vår policy och målsättning motsvarar våra krav på kvalité och tillförlitlighet.
•    Våra slutkunder är alla de som är intresserade av och arbetar med inredning och växtodling.
 
Policy
Vertical Garden har som policy att upprätthålla högsta etiska standard och självklart följer vi alla gällande lagar och regler. Vi fullgör våra åtaganden och agerar med full integritet inom dimensionerna ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Krav och ansvar som vi även ställer på våra leverantörer. Vår verksamhet ska präglas av öppenhet gentemot våra intressenter. Vår Uppförandekod följer principerna i ISO 26000:2010.

Övergripande mål
Som övergripande kvalitets- och miljömål har vi som målsättning att:
•    Minska miljöbelastning av transporter
•    Erbjuda våra kunder produkter med lägre miljöpåverkan och därmed underlätta för kunderna.
•    Minska miljöbelastningen av avfall.